Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán:

1. Thanh toán bằng tiền mặt.

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Số tk 0531002505691 

                                                                         Vietcombank

                                                                          Nguyễn Minh Phương

3. Mẫu nội dung chuyển khoản ( mặt hàng đã mua + tên khách hàng )

(Sau khi chuyển khoản phải được xác nhận đã nhận chuyển khoản từ phía cửa hàng thì khách hàng mới được bóc tem sản phẩm).